Vi gir fire millioner til operasjonsroboter i Harstad og Narvik

Sparebank 68° Nord støtter innsamlingene til operasjonsroboter til sykehusene i Harstad og Narvik med til sammen fire millioner kroner.

Foto: Fremover

Banken og to av sine hovedeiere, Sparebank 68° Nord-stiftelsene i henholdsvis Harstad og Ofoten, går sammen og gir to millioner kroner til hver av innsamlingene.

Viktig for trygghet, kompetanseutvikling og attraktivitet

Sykehusene i vår region er samfunnskritisk infrastruktur, og betyr mye for grunnleggende trygghet, kompetanseutvikling og attraktivitet i regionen, sier administrerende banksjef Hugo Thode Hansen og daglig leder i Sparebank 68° Nord-stiftelsene i både Harstad og Ofoten, Christine Strøm Bendiksen.

Foto: Harstad Tidende

Å ta samfunnsansvar ligger i Sparebank 68° Nords tradisjon

Sparebank 68° Nord er et resultat av fusjoner mellom Harstad Sparebank, Lofoten Sparebank og Ofoten Sparebank. Banken har tradisjoner tilbake til 1899. Sparebankene har alltid bidratt tilbake til lokalsamfunnene, og lever i et skjebnefellesskap med disse.

Vi har et sterkt samfunnsengasjement og er opptatt av å videreføre sparebanktradisjonene, som blant annet betyr å ta ansvar ved å være en bidragsyter i utviklingen av lokalsamfunnene. Vår visjon er «Mer verdi lokalt». En del av visjonen oppfyller vi ved å dele av vårt overskudd, i form av gaver til samfunnsnyttige formål på den 68. breddegrad. Primært skjer dette gjennom stiftelsene. Men i denne viktige saken, som har så stor interregional betydning, velger banken og stiftelsene å samarbeide for å kunne gi et betydelig bidrag, sier Hansen og Bendiksen.

Viktig for pasienter og for rekruttering til sykehusene

Vi i Sparebank 68° Nord er overbevist om at operasjonsroboter vil ha stor betydning for pasientene og vil bidra til å sikre at sykehusene i regionen forblir attraktive som arbeidsplasser for høykompetent arbeidskraft. Topp moderne utstyr, som operasjonsroboter, vil forbedre pasientenes opplevelse ved å redusere smerte og ettervirkninger etter operasjoner og hjelpe dem med å komme raskere tilbake til sine daglige aktiviteter. I en tid med mangel på kvalifisert arbeidskraft vil operasjonsroboter også bidra til å beholde og rekruttere kirurger til våre sykehus. Begge deler er viktige. Derfor støtter Sparebank 68° Nord og Sparebankstiftelsen 68° Nord i Harstad og Ofoten innsamlingene, avslutter daglig leder Christine Strøm Bendiksen og administrerende banksjef Hugo Thode Hansen.


Bilde: Daglig leder Sparebankstiftelsen 68° Nord (Ofoten og Harstad) Christine Strøm Bediksen og Adm. banksjef Hugo Thode Hansen. Foto: Fremover

Kontaktpersoner:

  • Adm. banksjef Hugo Thode Hansen, telefon 97789673
  • Daglig leder Christine Strøm Bendiksen, telefon 480 51061