Sammen om et levende lokalsamfunn!

Vi vet at frivillige lag og organisasjoner gjør en viktig jobb for å skape levende lokalsamfunn, trivsel og bolyst i vår region. Dette er en jobb vi som lokalbank ønsker å delta i! I mange år har vi gitt penger til allmennyttige formål gjennom det vi nå kaller 68° Nord-bidraget. Det er overskudd året før som danner grunnlag for det beløp som settes av til utdeling blant lag og foreninger. Tildeling skjer etter søknad til banken.Tusen takk til alle som står side om side med oss i arbeidet for å skape levende lokalsamfunn!