Bankkort i ny profil

Vi oppdaterer alle våre kort til ny LOKALBANK profil og ny Visa Standard.