Sparebank 68°Nord sin generalforsamling 

Navn

Innvalgt første gang

Utløp av valgperiode

Representant for:

Antall egenkapitalbevis

Trond Ketil Nilsen*

2022

2025

Egenkapitalbeviseiervalgt

 

Børre Simonsen

2022

2025

Egenkapitalbeviseiervalgt

 

Karl Johan Karlsen

2020

2022

Egenkapitalbeviseiervalgt

 

Bjørnar Pettersen **

2020

2022

Egenkapitalbeviseiervalgt

 

Marte Eliassen *

2020

2023

Egenkapitalbeviseiervalgt

 

Stein Nilsen ***

2021

2024

Egenkapitalbeviseiervalgt

 

Håvard Tømmerås ***

2021

2024

Egenkapitalbeviseiervalgt

 

Jostein Aarsund

2020

2021

Egenkapitalbeviseiervalgt (varamedlem)

 

Solfrid Pedersen **

2022

2025

Egenkapitalbeviseiervalgt (varamedlem)

 

Bente Hoseth ***

2021

2024

Egenkapitalbeviseiervalgt (varamedlem)

 

Vivian Bruun

2022

2025

Innskytervalgte

 

Espen Bornø

(generalforsamlingens nestleder)

2022

2025

Innskytervalgte

 

Helge Sommerseth

(generalforsamlingens leder)

2020

2022

Innskytervalgte

 

Eystein Markusson

2020

2022

Innskytervalgte

 

Trond Handberg

2020

2023

Innskytervalgte

 

Heidi Rasmussen-Åland

2020

2023

Innskytervalgte

 

Torstein Broderstad

2021

2024

Innskytervalgte

 

May Antonsen

2021

2024

Innskytervalgte

 

Anita W. Pettersen

2022

2025

Innskytervalgte (varamedlem)

 

Katrine H. Pettersen

2020

2022

Innskytervalgte (varamedlem)

 

Bjørn Rist

2021

2024

Innskytervalgte (varamedlem)

 

Truls Ekhorn Holmgren

2022

2025

Ansattevalgt

 

Tor Håkon Andreassen

2020

2022

Ansattevalgt

 

Marit Leienes

2020

2023

Ansattevalgt

 

Marit Hamnes

2021

2024

Ansattevalgt

 

Thomas Elvebakk

2021

2024

Ansattevalgt

 

Eirin Vistnes

2022

2025

Ansattevalgt (varamedlem)

 

Tone Pedersen

2021

2024

Ansattevalgt (varamedlem)

 

* Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank

** Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten

*** Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad