Møter i generalforsamlingen

Her finner du innkallinger og protokoller for generalforsamlingen Sparebank 68° Nord Innkalling til møter i generalforsamlingen sendes til medlemmene med minst 21 dagers varsel. Innkallingen skal gjøres tilgjengelig på bankens hjemmesider, samt offentliggjøres på Oslo Børs.

Innkallinger og protokoll for 2022:

Innkalling

Protokoll