Samtykke til at dine fondsandeler registreres hos Norne Securities