Ønsker du å delta i bankens styrende organer?

Er du kunde i Sparebank 68° Nord? Da har du en unik mulighet til å bidra i bankens styrende organer. Meld gjerne din egen interesse, eller gi oss et tips dersom kjenner noen som kan være gode kandidater.

Kundene bestemmer!

Har du lyst til å spille en aktiv rolle i Sparebank 68° Nords utvikling?
Er du kunde hos oss?
Da har du en unik mulighet til å bli en del av bankens styrende organer og stiftelser, basert på hvilken region du tilhører.
Enten du er ung og ønsker å bygge din CV eller mer erfaren og vil påvirke bankens retning, er din deltakelse av avgjørende betydning.

Meld din interesse her

Hvorfor bør du engasjere deg i valget til bankens generalforsamling?

Sparebank 68° Nord har en lang historie som inkluderer Lofoten Sparebank, Harstad Sparebank og Ofoten Sparebank.
Vår visjon er "Mer verdi lokalt," og vi er engasjert i å være en attraktiv og lokal finansiell partner for våre kunder og bedrifter i våre regioner. I tillegg bruker våre stiftelser en del av overskuddet til å støtte allmennyttige formål som forbedrer våre lokalsamfunn.

Som kunde hos Sparebank 68° Nord har du muligheten til å påvirke bankens utvikling og bidra til å styrke våre lokalsamfunn. Du kan delta i følgende styrende organer:

 • Generalforsamling: Generalforsamlingen bestemmer retningen og sammensetningen av bankens styrende organer.
 • Styret: Styret har ansvar for den overordnede styringen av banken og forvaltningen av bankens formue.
 • Valgkomitéer: Valgkomitéene er ansvarlige for å identifisere egnede kandidater til de ulike styrende organene.

Hvorfor bør du bry deg?

 • Vise engasjement: Du kan være med på å forme bankens fremtid og styrke lokalsamfunnene våre.
 • Bygge din CV: Erfaring fra bankens styrende organer er en verdifull tilføyelse til din CV.
 • Påvirke lokalbanken: Du kan aktivt påvirke beslutninger og strategier som gjør banken til en sterk lokal aktør.
 • Bidra til våre lokalsamfunn: Vi støtter kultur, idrett og næringsutvikling, og din deltakelse hjelper oss med å gi tilbake til samfunnet.
 • Delta i gaveutdeling: Bidra til å fordele midler til allmennyttige formål som styrker våre lokalsamfunn.

Sparebankstiftelser

Banken har i tillegg tre eierstiftelser som forvalter kapital og deler ut gaver. Les mer om stiftelsene her.

 • Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten
 • Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten
 • Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: