Oppdatering av kundeerklæring

Har du mottatt SMS om oppdatering av kundeerklæring? Vi er pliktige å kjenne våre kunder. Derfor er det viktig at alle kunder forteller oss hva de skal bruke banken til. 

Hvorfor skal du svare på kundeerklæringen?

For å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og ID-tyveri er vi forpliktet til å vite hvem du er og hvordan du bruker banken.

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Alle spørsmål må besvares korrekt og i henhold til din bruk av bankens tjenester og produkter.

 

Ta kontakt med din personlige rådgiver dersom du har spørsmål.

 

Frist for gjennomføring er 7 dager fra mottatt SMS / e-post.

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: