Hva skjer dersom noen av dine nærmeste dør?

Vi hjelper deg også i de tunge tidene. Ta kontakt med våre rådgivere.

Her kan du lese om hva som skjer dersom ektefellen eller samboeren din faller bort

Mange tror at man har lik arverett som samboere og gifte - det er ikke nødvendigvis tilfelle. Felles barn, og spesielt særkullsbarn har en stor betydning for utfallet av arv.

Prøv vår behovskartlegger her, for å sjekke hvordan det blir i akkurat din situasjon.

Samboere

Dersom den ene parten i et samboerskap dør og paret ikke har barn, er det foreldre eller søsken som vil arve – og ikke den andre parten i samboerskapet.
Dersom den avdøde kun har fjerne slektninger som er gjenlevende, vil staten viderefordele arven til frivillige organisasjoner.

For å unngå dette, men det samtidig ikke er aktuelt å gifte seg, kan det være smart av et samboerpar uten barn å skrive et testament som da vil overstyre arveloven.
I tillegg bør både samboere og gifte tegne livsforsikring dersom dette ikke er på plass. En samboerkontrakt er ikke nok hvis en av partene faller bort, det er det svært mange som ikke er klar over. Her kan du ordne ditt eget testament, og her kan du lese mer om livsforsikring.

Hva skjer dersom dere ikke har testament og livsforsikring?

Fordi arveloven ikke sidestiller ekteskap og samboerskap, vil den gjenlevende samboer i et samboerforhold med barn kun få utbetalt 4G av formuen dersom partneren dør, og for ektefeller gjelder 1/4-del.

Det betyr at den gjenlevende fra et samboerskap med for eksempel to barn kun vil få utbetalt 387 532 kroner, mens barna får 2,8 millioner kroner hver dersom avdødes formue er på 6 millioner kroner. Til sammenligning vil den gjenlevende etter et ekteskap få 1/4 av formuen, altså 1,5 millioner kroner, og barna vil få 2,25 millioner kroner hver. Dersom man som samboerpar ikke gifter seg, skriver testament eller tegner livsforsikring, er det ingenting man kan gjøre for å endre utfallet i ettertid.

Derfor er det svært ofte økonomisk smart av et samboerpar å gifte seg og tegne en livsforsikring som sikrer hele familien mot de økonomiske konsekvensene død kan føre til.
Dersom de i tillegg skriver et testament, har de gjort alt riktig i forhold til å sikre seg både juridisk og økonomisk.

Hva skjer dersom du selv faller fra?

Hvis du skulle kom ut for en ulykke eller alvorlig sykdom, med tragisk utfall vil det ofte være noen som sitter igjen.

Om du har livsforsikringene dine i orden vil det kunne ha stor betydning for eventuelle barn og partner. Det er kanskje de viktigste forsikringene du kan skaffe deg. Les mer her!

Hvilke forsikringer bør du ha?

Det finnes flere forsikringer som kan sikre en fortsatt god hverdag økonomisk for de etterlatte dersom noe skulle skje med deg. Her gir vi deg en kort introduksjon til noen av dem.

Dødsfallforsikring

En dødsfallforsikring vil gi dine etterlatte økonomisk trygghet uansett dødsårsak, og du bestemmer selv hvem som skal være mottaker av pengene.
Når du søker om dødsfallforsikring må du levere en egenerklæring om helsen din som kan leveres elektronisk via PC, nettbrett eller mobil.

Les mer om dødsfallforsikring her!

Kritisk sykdom

Dersom du skulle bli kritisk syk en gang er økonomien din det siste du skal bekymre deg for.
Med denne forsikringen vil du få utbetalingen raskt og du kan selv velge hva du vil benytte pengene til. Trenger du behandlinger eller har du kanskje behov for å gjøre justeringer i hjemmet ditt?

Les mer om forsikring for kritisk sykdom her!

Uføre

Dersom du skulle bli ufør vil en god del av inntekten din forsvinne, men med uføreforsikring vil du få utbetalt et månedlig beløp som dekker en del av den tapte inntekten. Dersom du ønsker kan du i tillegg få utbetalt en engangssum som vil kunne dekke utgifter som kan følge med i det du blir ufør. Utbetalingene vil kunne utbetales i det du har vært minst 50% sykemeldt i ett år.

Les mer om uføreforsikring her!

Ulykkesforsikring

Du kan ikke forsikre deg mot ulykker, men du kan forsikre deg mot de økonomiske bekymringene en ulykke medfører for både deg selv og din familie.

Les mer om ulykkesforsikring her!

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: