Praktisk info ved dødsbo

Ta kontakt med vårt kundesenter, som vil bistå deg med behandling av dødsbo.

Praktisk info - dødsbo og banken

Når en person faller bort, blir det sentrale folkeregisteret oppdatert og banken får melding om dødsfallet.

Banken vil da sperre avdødes konti for utbetalinger. Sperringer vil også gjelde avdødes kort og tilgang til nettbank. Fast betalingsavtaler og avtalegiro stoppes/slettes. Konto vil imidlertid være åpen for innbetalinger

Før etterlatte overtar et bo til privat skifte bør en vurdere om det først er nødvendig å innhente en formuesfullmakt. Det er tingretten/byfogden som utsteder en slik fullmakt. Fullmakten gir deg som arving tilgang til å få oversikt over avdødes engasjement i banken samt avdødes skatteopplysninger.

Med bakgrunn i denne informasjonen har du et godt grunnlag for å vurdere den videre behandlingen av boet og på hvilken måte boet skal gjøres opp.

Du må innen 60 dager fra dødsfallet gi retten beskjed om hvilken skifteform som velges.

Skifteattest og fullmaker

Det er Tingretten/Byfogden som utsteder skifte- eller uskifteattest.

Skifte- og uskifteattest og eventuelle fullmakter som gis i henhold til disse, vil gi grunnlag for tilgang til avdødes bankmidler.
Dette gir også tilgang og fullmakt for å få avsluttet avdødes engasjement i banken. Avslutning skal skje innen rimelig tid fra dødsfallet fant sted.

Ta derfor med deg attesten til banken. Våre ansatte hjelper deg gjerne med det praktiske i det som for mange er en vanskelig tid.Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: