Bedriftsforsikring

Hos oss får du hjelp til å sikre driften hvis det skulle skje noe. Du får dekningene du trenger - og det er kun det du betaler for!

Kontakt våre forsikringsrådgivere for Bedrift og Landbruk her!

Dette dekker bedriftsforsikringen

Du kan velge mellom to hovedtyper av bedriftsforsikring. En tingforsikring som dekker bedriftens eiendeler, og en ansvarsforsikring. Begge kan utvides med en rekke tilleggsdekninger. Du kan selvsagt også kombinere de to forsikringene. 

Vi belønner gode tiltak

Hos vår samarbeidspartner Frende Forsikring verdettes gode sikkerhetstiltak. Derfor belønner vi innsatsen bedriften gjør for å forebygge skader. 

Håndverkers verktøy

En av tilleggsdekningene våre gjelder ambulerende verktøy. Denne dekker skade etter brann utenfor egne lokaler eller lager, transportulykke, skade på vannledning, tyveri og naturskade. 


Bedriftsskade?

Kontakt os spå 55 15 36 00.
Vårt kundesenter står klare til å hjelpe deg - når som helst, hele året.
Du kan også registrere skade på nett.

Meld skade

Vilkår bedriftsforsikring

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: