Innskuddspensjon

Den vanligste pensjonssparingen for dine ansatte

Hva er innskuddspensjon?

Bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Dette utgjør pensjonssparingen, og dere kan velge sparing innenfor følgende sparesatser:

  • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
  • I tillegg kan dere spare tinntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G
  • Velg om sparingen skal strate fra frøste krone

Minimum sparesats er lovbestemt til 2% fra 12 G.

 

Bedriften kan velge å tilby sine ansatte en bedre pensjonsordning enn det som er lovpålagt, ved å utvide sparesatsene:

  • Inntil 7 % av lønn opptil 12 G
  • I tillegg kan bedriften spare inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G

 

Stadig viktigere som ansattgode

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Pengene du sparer investeres i investeringsprofiler. Ansatte kan selv velge hvilken investeringsprofil de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt.

Les mer om våre investeringsprofiler her

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket.

Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

Uførepensjon gir den ansatte ekstra sikkerhet

Tilleggsdekninger som uføre- og ektefellepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet. Disse dekningene er frivillige, men kan være med på å knytte den ansatte tettere til bedriften. 

Uførepensjon utbetales til den ansatte ved uførhet og kan utgjøre inntil:

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen opphører ved 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Vil du vite mer?

John Magne er vår forsikringsrådgiver for Bedrift og Landbruk. Han vil sammen med vår samarbeidspartner Nordea Liv hjelpe deg med pensjon og finne de riktige løsningene for dere.

Ta konakt med John Magne