Rapporter fra Lofoten Sparebank

(t.o.m. 2018)

2018 Årsrapport
Pilar 3 3. kvartal 2. kvartal  1. kvartal
2017  Årsrapport Pilar 3  3. kvartal 2. kvartal  1. kvartal
2016  Årsrapport Pilar 3       
2015 Årsrapport Pilar 3