Sammen om et levende lokalsamfunn!

Vi vet at frivillige lag og organisasjoner gjør en viktig jobb for å skape levende lokalsamfunn, trivsel og bolyst i vår region. Dette er en jobb vi som lokalbank ønsker å delta i! 

68°Nord-Bidraget

I mange år har vi gitt penger til allmennyttige formål gjennom det vi nå kaller 68° Nord-bidraget. Det er overskudd året før som danner grunnlag for det beløp som settes av til utdeling blant lag og foreninger. Tildeling skjer etter søknad til banken.

Tusen takk til alle som står side om side med oss i arbeidet for å skape levende lokalsamfunn! 

Søk 68°Nord-Bidraget

Hvem kan motta støtte?

Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger på den 68. breddegrad kan søke. Vi støtter tiltak som har verdi over tid, som bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø, som er allmennyttig og skaper engasjement og vekst. 

Behøver håndballaget nye vester, eller kanskje korpset behøver ny trombone?
68º Nord-bidraget en ordning hvor vi støtter bredt, slik at mindre beløp deles ut, til mange. Vi har derfor en beløpsgrense på maksimalt 50.000 kroner i støtte per mottaker. For søknader om større beløp, til større prosjekter eller sponsoravtaler, henviser vi til å søke våre sparebankstiftelser.

Sammen skaper vi mer verdi lokalt! 

Som kunde hos oss bidrar du også til 68°Nord-Bidraget. Jo flere kunder vi har - desto mer penger går tilbake til allmennyttige formål. Sammen skaper vi et levende lokalsamfunn!