Dine samtykker

For at vi kan gi deg en best mulig kundeopplevelse, trenger vi dine samtykker i samsvar med lover og regler.

Vi trenger dine samtykker

Vi kontakter regelmessig kundene våre for å sikre at informasjonen vi har registrert er korrekt og oppdatert. Vi gjør dette for å beskytte deg som kunde og sikre at vi som bank lever opp til gjeldende lover og regler. 

Derfor trenger vi dine samtykker på:

  • Kundeerklæring - hva bruker du banken til?  Har ditt kundeforhold endret seg siden sist? Oppdater opplysningene dine her: 
    Kundeerklæring 
  • Kontaktinformasjon og markedsføring - oppdater hvordan vi kan kommunisere med deg: 
    Samtykkeerklæring
  • I forbindelse med søknad om finansiering trenger vi vi informasjon om dine økonomiske forhold enten du skal være låntaker, medlåntaker eller realkausjonist. Denne informasjon innhentes via Altinn: 
    Samtykke til innhenting av skatt- og ligningspapirer


Takk for at du hjelper oss i dette viktige arbeidet!