Bankens historie

Her kan du lese mer om historien til banken

Om banken

Sparebank 68° Nord er et resultat av fusjon av bankvirksomhetene i tidligere:

  • Lofoten Sparebank – etablert i 1909
  • Harstad Sparebank – etablert i 1926
  • Ofoten Sparebank – etablert i 1899.

Det er således lange banktradisjoner som er videreført i den fusjonerte banken.
Sparebank 68° Nord driver bankvirksomhet og tilhørende tjenestetilbud. Markedsområdet er Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten.

Bakgrunnen for etableringen var et felles ønske om å skape en bank for hele regionen på 68. breddegrad, med 118 000 innbyggere. Målet var å sikre lokal konkurransekraft for lokalbanken, sikre fremtidig god lønnsomhet, samt styrke evnen til å bidra til lokalt og regionalt næringsliv.

Vi skal ha nærhet til kundene, korte beslutningsveier og et sterkt engasjement for lokalsamfunnet, samtidig som vi har fokus på god kundeservice. Dette var kjennetegn for de 3 tidligere bankene og som er videreført i Sparebank 68° Nord gjennom våre verdier: Engasjert, Nær og Stolt (E-N-S).

Fusjonen var basert på en desentral ledelsesstruktur. Dette er viktig fordi banken mot markedet skal framstå mest mulig likt de tidligere bankene, samtidig som støttefunksjonene profesjonaliseres.

Banken har kontorer på følgende steder: Sortland, Leknes, Bogen, Svolvær, Narvik, Ballangen og Harstad.

Sparebank 68° Nord har sammen med ni andre banker etablert sparebankalliansen LOKALBANK. Les mer om alliansen her!

Vår visjon

Sparebank 68° Nord sin visjon er "Mer verdi lokalt".
Visjonen forplikter oss til, hver eneste dag, å jobbe hardt med ett eneste mål for øyet: Å skape et bedre lokalsamfunn for oss som lever og bor her.

Det betyr at vi skal være en attraktiv og lokal finansiell partner for privatpersoner og bedrifter.
I tillegg oppfyller vi visjonen gjennom å være støttespiller for kultur, idrett og næringsutvikling, muliggjort gjennom at mange nok velger Sparebank 68° Nord som sin bank.

Midlene kanaliseres gjennom gaver og sponsing, samt utbytte til Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad, Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten, og Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten.

 

Vår strategi

Sparebank 68° Nord ser store muligheter i markedsområdene på hele den 68’ende breddegrad, men spesielt innenfor regionene Lofoten, Vesterålen, Harstad og Ofoten.

Sparebank 68° Nord ønsker å tiltrekke seg de kundene som ser fordelen med å ha en nær og tilstedeværende LOKALBANK, med konkurransedyktige vilkår.

Sparebank 68° Nord ønsker å skape gjensidig tillitt gjennom nære og gode kundeopplevelser. I tillegg ønsker Sparebank 68° Nord å utvikle lokalsamfunnene på hele den 68’ende breddegrad.

 

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: