Bærekraft i Sparebank 68° Nord

Sparebank 68° Nord skal bidra med MER VERDI LOKALT, men bærekraft handler ikke bare om våre lokale verdier. Lokalbanken din arbeider også for å stoppe globale utfordringer innenfor klima, miljø og sosiale forhold.

Vår bærekraftsstrategi

For å skape bærekraftig utvikling, har Sparebank 68° Nord valgt å fokusere på tre hovedområder den kommende perioden:

  • Bærekraftsmål 5: Sparebank 68° Nord skal være en inkluderende og attraktiv arbeidsplass for medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. Banken skal jobbe for en jevn kjønnsfordeling i styret, ledergrupper og blandt medarbeidere.
  • Bærekraftsmål 11: Sparebank 68° Nord skal gjennom sitt engasjement utvikle lokalsamfunnet. Dette skal gjøres gjennom tilgang til risikokapital, kompetanseoverføring, sponsorat og utdeling av gaver.
  • Bærekraftsmål 13: Sparebank 68° Nord har som mål å bli nullutslippsbank. Banken vil gjennom kredittrådgivning påvirke kunder til å redusere utslipp, samt bidra til økt fokus og kunnskap på området gjennom lokale engasjement og rolle som finansiell partner.

Kontakt oss

Kontakt oss her, eller finn en rådgiver ved ditt kontor: