Rapporter fra Ofoten Sparebank

(t.o.m. 1. halvår 2020)

2020
    2. kvartal 1. kvartal
2019 Årsrapport
Pilar 3
3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal
2018 Årsrapport
Pilar 3 3. kvartal 2. kvartal  1. kvartal
2017  Årsrapport Pilar 3  3.kvartal 2. kvartal  1. kvartal
2016 Årsrapport Pilar 3